Историческа
Пробуда

сдружение с нестопанска цел

Нашите проекти:

Първи етап на реставрация и консервация на Средновековна каменна църква "Св. Георги"

Период: 24. 09. 2011 г. - 18. 12. 2011 г.
 
Партньори:"Брамак ПС" ЕООД, "ОМV България" ООД, Министерство на земеделието и храните, Дирекция по вероизповеданията към МС, Altronics Lights 

Архитектурно осветление на скални формирувания "Ритлите"

Период: 15. 12. 2011 г. - 13. 05. 2012 г.
 
Партньори: "Призма - ЕС" ООД

Втори етап на реставрация и консервация на Средновековна каменна църква "Св. Георги"

Период: 01. 03. 2012 г. - до момента
 
Партньори: Министерство на икономинката и енергетиката, "Булгартрансгаз" ЕАД, Министерски съвет

Посетителки културно - информационен център с. Лютиброд, община Мездра

Период: 01. 01. 2013 г. - до момента
 
Партньори- община "Мездра"

Реставрация на стенописите на Средновековната каменна църква от 12в. Св.Георги в с.Люти брод

Период: 01. 04. 2014 г. - до момента
 
Партньори: -

Нашите акции

2014

Реставрация на стенописите на Средновековната каменна църква от 12в. Св.Георги в с.Люти брод

Сдружение "Историческа пробуда" ще подпомогне довършването на салона на Народно читалище "Колката" в с.Люти брод.

2013

Инспекция на състоянието на паметници на културата с категория "национално" и "местно" значение в София

2011

Почистване на пространството около Средновековната църква „Св. Георги”, както и около базиликата в Средновековното селище Коритенград

Поставяне на информационни табели в село Лютиброд