Историческа
Пробуда

сдружение с нестопанска цел

Проект: 
Архитектурно осветление на скални формирувания "Ритлите"

Следващият проект на Сдружението е осигуряване на архитектурно осветление на скалните формирования Ритлите.

Архитектурно осветление на скални формирования Ритлите има за цел подчертаване на красотата на скланите формирования, образували се преди милиони години и през нощтно време. В рамките на проекта се предвижда да бъдат поставени мощни прожектори, които да осветят склите през река Искър. Предвижда се проектът да бъде завършен през пролетта на 2012 г. С реализирането му се очаква разнообразяване на туризма в селото и привличане на нови туристи, за да преоткрият красотата на България.

„Ритлите“ са варовикови скални образувания, намиращи се в северния край на Искърския пролом , край село Люти брод. Най-ясно откроени са четири успоредни отвесни скални стени на левия бряг на Искър,който е част от склона на Врачанската планина.

Скалите достигат на места до 80 метра над нивото на реката. Дебелината им варира от 3 до 7 метра, адължината — между 200 и 400 метра. За разлика от тези, които се намират налевия бряг на реката, „ритлите“ по десния са значително по-малки и по-слабо откроени. Между отделните скални стени растат предимно широколистни растения .

„Ритлите“ са се образували преди около 120 милиона години. Предполага се, че скалите са се отложили докато тези територии са били покрити от море. По късно, при нагъването на Алпо-Хималайската планинска верига са се образували „Ритлите“ в днешния им вид.
В близост се намира Черепишкия манастир.