Историческа
Пробуда

сдружение с нестопанска цел

За "Историческа пробуда"

Сдружение „Историческа пробуда” е създадено от млади хора, които ценят високо своята история и култура и биха искали паметниците, свързани с тях да останат наследство и за бъдещите поколения. Сдружението си поставя за основна цел набирането на средства за реставрацията и реконструкцията на различни паметници, които имат историческо, културно и археологическо значение за българския народ. Сдружението е вписано в регистъра на юридически лица с нестопанска цел с решение № 1 на Софийски градски съд с органи на управление Общо събрание и Управителен съвет. Регистрирано е и според Закона за меценатството, като организация, подкрепяща културата с Удостоверение на Министерство на културата. Всичко това поставя голяма отговорност към Сдружението и неговите членове, които са отговорни не само пред обществото, но и пред Закона и институциите на Република България. За всички нас, които сме част от тази инициатива, опазването на културното наследство на България е от първостепенно значение, тъй като именно това е, което ни прави уникални като нация и ни дава право да се гордеем с това, което сме и миналото, което имаме. Във време, когато държавните институции отделят все по-малко средства за опазване и популяризиране на културното ни наследство, събирането на доброволни дарения и подобни инициативи се оказват единственият възможен начин за действие, начин, по който да те възприемат сериозно и да ти обърнат внимание. Едва тогава интересът на хора като нас, би могъл да се материализира в конкретни действия, които да останат и занапред. А историята ни бавно се руши...