Историческа
Пробуда

сдружение с нестопанска цел
 • ОБЩО СЪБРАНИЕ 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ 
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, ЖАЛБИ, МОЛБИ И РЕШЕНИЯ 
  СЕКРЕТАРИАТ
  КЛОН "ЛЮТИ БРОД" 
  КЛОН БОТЕВГРАД