Историческа
Пробуда

сдружение с нестопанска цел
 • Проект: 
  Посетителски културно - информационен център с. Лютиброд, община Мездра.

  Сдружение „Историческа пробуда" е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, създадено изцяло о т млади хора, които живо се интересуват от българската история и култура и които биха искали те да бъдат запазени за следващите поколения, които също да се гордеят със своя произход и наследство. 
  Основната дейност на сдружението е набиране на средства за реставрация, консервация, поддръжка и опазване на паметниците на културата в Република България. 
  Един от последните проектите, които сдружението е стартирало е изграждането на Посетителски културно информационен център в с. Лютиброд, община Мездра. 
  Успешната реализацията на този проект е от изключително значение както за местното население, така и за положителното развитие на община Мездра и целият регион. Чрез него ще се спомогне за развитието на туризма, ще се рекламират културно - историческите забележителности в тази част на България и все повече хора ще имат възможността да ги опознаят. 
  Центърът ще бъде изграден на терен в центъра на с. Люти брод на площ от 140 кв.м. Той ще се състои от 2 етажа с разгъната застроена площ от 345 кв.м.. На първият етаж ще бъде разположена изложбена зала, където посетителите ще могат да се запознаят с част от историята на този край. В нея ще бъдат изложени археологически и исторически предмети от региона. 
  На втория етаж ще се помещават компютърна и прожекционна заседателна зала. В прожекционната зала ще бъдат прожектирани кратки филми, свързани с историческото минало на региона, както и ще бъдат организирани обучения на ученици и гости на центъра, а в компютърната зала от своя страна ще дава възможност, както на местните жители, така и на гостите на селото, да ползват безплатен интернет и да се запознаят с културно - историческото наследство на региона чрез модерните технологии и симулации. 
  Панорамната тераса, която ще се намира също на втория етаж ще предоставя възможност на всеки посетител да се наслади на прекрасната гледка, която се разкрива към скалният феномен „Ритлите" раннохристянската базилика от 4в. и Средновековната каменна църква от 12в. Св. Георги. 
  Посетителският център ще разполага и с външна експозиция разположена в двора му, който освен нея ще предлага и удобен паркинг и място за отдих. 
  Не на последно място центърът ще организира за всички желаещи екскурзии по предварително определени маршрути и екопътеки, по време на които хората ще могат буквално да се докоснат до природата и културно - историческото наследство в тази изключително красива част на България.