Историческа
Пробуда

сдружение с нестопанска цел
 • Проект: 
  „Реставрация и консервация на Средновековна каменна църква Св. Георги”

  Първият проект на Сдружението има и символично значение за нас, тъй като именно той е и причината за създаването му. Това е реставрацията на Средновековната каменна църква „Св. Георги” в с. Люти брод, общ. Мездра. Църквата, която се отнася към периода ХП-ХI\/в. Предполага се, че е носела името “Свети Георги”. През 1927 г. в бр. 69 на ДВ е обявена за народна старина, а през 1965г. в бр.90 на ДВ е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение и със списък от 14.12.1971г. е декларирана като художествен паметник на културата. Църквата е с правоъгълен план (11,30х9,15м.), с три полукръгли абсиди, без притвор. Вътрешността на църквата е била разчленена на три, с две двойки четвъртити стълбове. Трите кораба са били засводени и поставени под общ двускатен покрив. Вътре църквата е била богато изписана. За съжаление днес останките от стенописите са твърде малко и застрашени от климатичните условия. Не малка вреда е нанесла и човешката дейност, която до голяма степен е била деструктивна, отколкото насочена към запазване на културната и историческа ценност. 

  Средновековната каменна църква „Св. Георги” се намира в село Люти брод, община Мездра. Това е една от най-бедните и изостанали общини в България. Това е и една от причините църквата да бъде оставена на произвола на съдбата. Въпреки че обектът е обявен за паметник на културата от национално значение и държавата би следвало да полага грижи за неговия вид и стопанисване, днес това не е сред основните u приоритети. Преди Сружението да се заеме с поддръжката и реставрацията на паметника, той бе потънал в буйна растителност и нищо не подсказваше, че точно там се крие частица от българската и християнската история и култура. Благодарение на нашите усилия към момента мястото е лесно достъпно и добре поддържано. 

  Реставрацията на църквата „Св. Георги” би спомогнала развитието на областта, посредством насърчаване на туризма в региона, който може да се похвали с много други туристически обекти. Местността е наситена с исторически и природни феномени, които биха спрели дъха на всеки посетител. В непосредствена близост до църквата се намира Раннохристиянска базилика, която е била част от средновековното селище Коритенград. Не по-малко впечатляващи са и природните формирования, наречени Ритлите. Това са варовикови скални образувания, намиращи се в северния край на Искърския пролом, край село Люти брод. Най-ясно откроени са четири успоредни отвесни скални стени на левия бряг на Искър, който е част от склона на Врачанската планина. Скалите достигат на места до 80 метра над нивото на реката. Дебелината им варира от 3 до 7 метра, а дължината — между 200 и 400 метра. “Ритлите“ са се образували преди около 120 милиона години. Предполога се, че скалите са се отложили, докато тези територии са били покрити от море. По късно, при нагъването на Алпо-Хималайската планинска верига са се образували „Ритлите“ в днешния им вид. Смята се, че са единствени по рода си с тези размери в целия свят. Близостта на Черепишкия манастир превръща региона в истинско кътче от християнската и българската история, поради непосредствената си свързаност със събитията, предшествали Априлското въстание и Ботевите четници, чиито подвиг и гибел е увековечен чрез пантеона на безсмъртието – Рашов дол. 

  Към момента на започване на дейностите по реставрацията състоянието на църквата е изключително тежко. Освен че е обрасъл в тръни, храсти и дървесна растителност и е недостъпен за туристи и жители на селото, той е заплашен и от самосрутване. 

  Към момента храмът е с напълно запазен градеж, има дори запазени фрагменти от стенописите. За съжаление основният проблем е твърде старият покрив, който не е издържал на климатичните промени и твърде буйната растителност. Дървената конструкция е изгнила и се е срутила почти напълно във вътрешността на църквата. В следствие на това съществува голяма опасност и за зидарията, особено в дъждовния и зимния периоди, когато се получават замръзвания и се разрушава градежа. Ето защо са предприети действия по аварийното укрепване на покривната конструкция чрез крепежни елементи, които да подсилят стените, чиято зидария също поддава.